De sessie

Een gehele QHHT sessie, waarvoor ik overigens per cliënt zoveel tijd neem als nodig, duurt gemiddeld zo’n 5-7 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

Geert DroppersEen ‘Kennismakingsgesprek’, niet alleen om elkaar beter te leren kennen, maar ook om rust en een vertrouwensband te creëren. Dit gesprek dient er namelijk voor om mij zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen je leven te leren kennen. Ook worden de gezondheidssituatie en de vragen die je voor de sessie hebt meegebracht besproken. Al deze informatie is van essentieel belang voor mij om tijdens het volgende onderdeel, ‘de Sessie’, je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Tijdens ‘de Sessie’, breng ik je eerst in een diepe hypnotische trance. Daar aangekomen volgt dan de regressie waarin het huidige of andere levens worden onderzocht, en zal contact worden gemaakt met het onderbewustzijn om uitleg te vragen over deze levens en om antwoorden te krijgen op je gezondheids- en levensvragen. Aan het eind van de sessie wordt je uiteraard weer teruggebracht naar het normale (waak)bewustzijn.

In een 'Nabespreking' zal ik de sessie na afloop met je bespreken.
Niet alleen tijdens de hele QHHT-sessie gaat mijn zorg uit naar je welzijn, ook na afloop zal ik erop toezien dat je geheel bij (waak)bewustzijn en alert weer huiswaarts keert.

De praktijk ruimte met waterbed, voor een optimale ontspanning

RISICO's

De QHHT is volledig veilig, en je zult ook altijd weer uit de hypnotische trance komen, maar soms kan het zijn dat er na de sessie nog enkele emoties ontstaan ten gevolge van de healing. Ik raad je daarom aan om na de sessie, de rest van de dag rust te nemen. Ook de dagen erna kan het zijn dat er emoties ontstaan. Dit is niet erg, het zijn de emoties die loskomen ten gevolge van de healing.


AUDIO- OF VIDEO-OPNAME

Door de bewustzijnstoestand waarin je je tijdens de Sessie bevindt, zal je je na afloop mogelijk maar weinig herinneren van de informatie welke door het onderbewustzijn aan je zijn doorgegeven. Daarom wordt van de Sessie een audio- of video-opname gemaakt waarvan je na afloop een kopie meekrijgt om deze thuis nog eens op je gemak te kunnen beluisteren. Soms ook vallen de verkregen stukjes informatie pas veel later op hun plaats en kan het voor jou, om die reden belangrijk zijn de sessie nogmaals te beluisteren.


VERTROUWELIJK

Het betreft hier een sessie waarbij zeer vertrouwelijke informatie moet kunnen worden besproken. Om die reden zal er tijdens de gehele sessie niemand anders worden toegelaten. Uit respect voor je eigen privacy, zal ik daarom NIET van deze regel afwijken.


TOT SLOT ...

Het is belangrijk te weten dat de QHHT niet conflicteert met een geloof of religie. Je hoeft niet te geloven in vorige levens om boodschappen of healing te kunnen ontvangen. 'De Bron', jou 'Godswezen', ... , is de bron van de beelden en boodschappen die in Quantum Healing Hypnosis worden ontvangen. Wel is het belangrijk open te staan voor een positief resultaat.

En mocht je toch nog vragen hebben, die ook hier niet beantwoord worden, dan ben ik graag bereidt deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Je kunt je vragen hier versturen...