QHHT

De Essentie

In essentie bestaan we uit een (onsterfelijke) geest in een (tijdelijk) lichaam, waarbij de geest weer bestaat uit een bewustzijn en een vele malen groter onderbewustzijn waarmee we dagelijks communiceren via het zgn onderbuik gevoel of intuïtie.

Dit onderbewustzijn is niet alleen bekend met alles over wie wij zijn in dit leven, en waren in vorige levens, maar het kent ook onze levensdoelen voor dit leven. Een leven waarin we tot doel hebben iets te leren of te ervaren.

Via onze intuïtie (of ‘onderbuik-gevoel’) probeert ons onderbewustzijn ons te helpen met het bereiken van onze doelen door ons bijvoorbeeld te waarschuwen als iets mis dreigt te gaan, door iets 'niet goed' te laten voelen, of ons juist aan te moedigen de juiste beslissing te nemen, door iets wel 'goed te laten voelen'.

Soms ook brengt het onderbewustzijn (ook wel ons Hoger Zelf genoemd) ons ook iets, of iemand, 'op ons pad' om ons te helpen ons doel te bereiken. Vaak vinden we dat dan 'heel toevallig'... maar het komt ook voor, dat er zoveel 'toevalligheden' op rij plaatsvinden, dat het duidelijk is dat dat géén toeval meer kan zijn...

Als we onvoldoende letten op de signalen die onze intuïtie ons geeft, zal het onderbewustzijn proberen ons met duidelijker signalen te waarschuwen, via ons lichaam. Zo kunnen we bijvoorbeeld buikpijn krijgen van teveel spanningen of stress.

Belangrijk is ook te weten dat ons onderbewustzijn in direct contact staat met, en gebruik maakt van, de eindeloze liefde, kracht en energie van 'de Bron', het 'Godswezen'.

 

Quantum Healing Hypnosis (QHHT)

Dolores Cannon Deze vorm van regressietherapie welke door Dolores Cannon, ruim 40 jaar geleden, samen met haar man, werd ontdekt en verder ontwikkeld, maakt gebruik van een hypnose techniek waarin instant Quantum Healing kan worden ontvangen.

Deze techniek is niet de hypnose zoals velen hem kennen waarbij de hypnotiseur cliënten suggesties kan geven, maar een soort diepe meditatie, een hypnotische trance (somnambulistische staat) waarin iedereen zich al twee keer per dag bevindt; ’s morgens bij het wakker worden en ’s avonds bij het in slaap vallen.
 

Onderbewustzijn

Het onderbewustzijn waarmee cliënten in contact komen via QHHT gaat verder dan het onderbewuste zoals wordt gebruikt door psychologen en conventionele medische beroepsbeoefenaren. In haar beginperiode als hypnotherapeut kwam Dolores er achter dat met de unieke techniek die zij gebruikt om in hypnose te gaan, zij in contact kwam en kon communiceren met het onderbewustzijn, een deel dat ver voorbij het niveau van het bewustzijn reikte.
 

Regressie

Het eerste onderdeel van ‘de Sessie’, bestaat uit een regressie naar een vorig leven. Dit houdt in dat je wordt teruggevoerd naar, en geleid door het huidige of een ander leven. Het Onderbewustzijn bepaald wat je te zien krijgt maar hetgeen je daarbij te zien krijgt, is altijd belangrijk en relevant voor het huidige leven en het is niet ongebruikelijk dat iemand meerdere levens te zien krijgt tijdens een sessie.
 

Contact met het Onderbewustzijn

Het hoofddoel van een QHHT sessie is om je huidige leven en gezondheid te verbeteren. In het tweede deel van ‘de Sessie’, wordt daarvoor contact gemaakt met het Onderbewustzijn om een antwoord te vinden op de vraag waarom zojuist deze levens getoond werden en om antwoorden te krijgen op de (levens)vragen die je hebt meegenomen naar de sessie.

Hier kunnen ook de antwoorden gevonden worden over de aard en oorzaak van gezondheidsproblemen, of het nu om een probleem uit het huidige leven, of uit een vorig leven gaat.

In de loop van haar carrière heeft Dolores sessies geleid waar bij cliënten een mate van genezing plaatsvond die zelfs voor haar moeilijk te begrijpen was. Ze leert haar techniek al tien jaar lang aan studenten over de gehele wereld die haar vervolgens schrijven over soortgelijke wonderlijke gebeurtenissen in sessies die zij hebben gegeven.